Correu de suport a l’Assemblea URV

Des de la assemblea URV us demanem que dediqueu uns minuts a mirar aquest correu i en cas d’estar d’acord amb aquest reenviar-ho al nostre rector, i a dos dels vicerectors que asseguren que les nostres peticions només les recolzen unes 40 persones, frases que ens van dir durant l’ocupació del rectorat.

To: grector@urv.cat; vrorgirec@urv.cat; vrcuniv@urv.cat

Coo: assembleaurv@gmail.com

Assumpte: Vull una URV pública i de qualitat

Jo ____________________ ___________ amb DNI _________________ entenc que l’actual situació de crisi que estem vivint no l’hem creat nosaltres amb les nostres decisions, sinó que ha sigut una elit de persones actuant unilateralment i a favor de certs poders establerts, que les maneres de sortir d’aquesta crisi no són les que s’imposen en el nostre govern, reduint sobretot despesa social; educació, sanitat, etc. Que existeixen altres formes de reduir aquesta despesa o d’augmentar el pressupost, però mai s’han d’escurçar els nostres drets socials. I que amb aquest panorama tant decebedor resulta paradòjic que la nostra universitat, URV, i en concret el nostre rector no estigui fent tot el que li es possible per defensar l’ensenyament públic. En concret demano al rector, Francesc Xavier Grau, i a tot el consell de govern de la Universitat Rovira i Virgili que assumeixin la seva responsabilitat i defensin la universitat pública, amb tots els mitjans al seu abast, exigint a la Generalitat que respecti l’autonomia universitària i que doti les universitats amb el finançament suficient per poder mantenir els llocs de treball i les condicions laborals necessàries per seguir oferint un servei públic d’ensenyament superior i recerca universal i de qualitat.

Considero que la censura SELECTIVA que imposa l’URV a l’hora d’enviar correus a les llistes no te sentit. La possibilitat de poder o no poder enviar mails no ha de respondre al tràmit d’estar o no constituïts com associació, que en realitat no legitima ja que 5 persones poden constituir un associació. Que la possibilitat de poder enviar mails te que veure amb el contingut que en ell figuri, es a dir no hi poden figurar publicitat o insults però mai es pot censurar la llibertat per a convocar reunions de caire polític o social, no es pot censurar l’enviament d’actes que contingui informació potencialment important per la comunitat universitària.

Tampoc entenc de cap manera que els alumnes de la comunitat universitària no puguin sol·licitar un aula quan no existeix cap problema d’espais a les facultats de la URV, que en cas d’existir aquest problema d’espai s’hauria de demostrar primer i llavors trobar una solució adient perquè l’assemblea de la URV que actualment esta conformada per dues assemblees, al campus Sescelades i al campus Catalunya, tingui espais dignes i amb mitjans per reunir-se.

Per tant jo estic totalment d’acord amb aquestes demandes, i expresso el meu recolzament a l’assemblea de la URV en aquests punts. I en cas de que el consell de govern de la URV no faci cas d’aquestes peticions, exigeixo la dimissió del seu rector i vicerectors perquè posen de manifest la seva falta de voluntat per garantir una universitat publica, de qualitat i lliure.

Molt cordialment

Insubmissió o dimissió!

NO A L’AUGMENT DEL PREU DE LA MATRÍCULA!

INSUBMISSIÓ O DIMISSIÓ!

El preu de les matrícules universitàries ha augmentat i seguirà augmentant. Segons l’equip directiu de la URV, el curs que ve el preu de la matrícula augmentarà al voltant d’un 30%. L’accés al pensament s’està elititzant. No es considera important que la població desenvolupi el pensament. Aquest augment de taxes es farà a causa de les retallades; retallades que no s’haurien donat si no s’haguessin regalat milers d’euros a bancs i caixes privades.

Gran part dels pressupostos de la universitat estan destinats a investigació. Aquesta investigació està orientada per servir els interessos de Repsol, Dow,…Amb diners públics es fa la feina a l’empresa privada. La universitat pública està agenollada als interessos del capital. S’estan enriquint gràcies al desenvolupament fet amb diner públic mentre s’obstaculitza l’accés a la universitat.

Hem d’avançar cap a un ensenyament gratuït, públic i popular. En aquest sentit hem d’evitar que el preu de les matrícules augmenti, ha de disminuir; cal distribuir d’una manera diferent els pressuposts. Les empreses privades han de desenvolupar la seva recerca fora de la universitat. Els interessos privats no poden aprofitar-se de la universitat, no han de gaudir de les infrastructures públiques i molt menys de finançament. La universitat no ha de servir als capitalistes, no s’han d’enriquir aprofitant-se dels diners de tothom. La direcció de la URV pot i desitgem que es posi al costat de la societat, però de moment sembla que serveixi a l’empresa privada. Demanem a la direcció de la URV que exigeixi al govern els diners que ara van a engreixar als eclesiàstics, militars, monarques i altres paràstis. Que la direcció de la URV redistribueixi els pressupostos per tal de servir a la societat i si rep pressions per part de la Generalitat de Catalunya, patronal, banca o altres centres de poder del capital que es declari insubmissa.

La direcció de la universitat ha de garantir que no augmentin les taxes, així rebran el suport de la comunitat universitària. Mentre no ho faci exigim la dimissió dels qui fan de la universitat una eina del ja senil sistema capitalista. La universitat ha de potenciar el pensament, crític i abstracte i mirar d’universalitzar-se en la societat.

Vine a treballar a les assemblees de la URV. Cada dimarts assemblea del campus sescelades a les 13.00 I cada dijous al campus catalunya a les 14.00.

ORGANITZA’T I LLUITA!

NO A L’AUGMENT DEL PREU DE LES MATRÍCULES!

MARIA BARGALLÓ (vicerectora d’estudiants) I FRANSESC XAVIER GRAU (rector) DIMISSIÓ!

Acta de l’Assemblea de l’1 de març

Rectorat Ocupat de Tarragona, 1 de març de 2012

Punts de l’ordre del dia

1. Converses amb el Vicerector d’Infraestructures i la Vicerectora d’Estudiants.

2. Valoració dels actes del dia d’ahir.

3. Propostes continuació de l’ocupació

4. Concentració de la nit.

1. Converses amb el Vicerector d’infraestructures i la Vicerectora d’Estudiants

Es va parlar diverses vegades amb el Vicerector i la Vicerectora, per informar-lo de les nostres demandes. En tots els casos les nostres exigències (els mínims) són rebutjades, sense realitzar cap mena d’intent d’acostar posicions. S’afirma per la seva part que tot el problema es podria solucionar si l’Assemblea URV es registrarà com a associació, negant, per exemple, que hi hagués hagut censura i falsejant els fets. Durant el curs de l’assemblea de les 14:00, ambdós es personen per explicar la seva postura. El debat resulta tens i infructuós. La Vicerectora es nega a rendir comptes a persones que no siguin membres de la comunitat universitària. Des de l’Assemblea se li repeteix que la normativa vulnera els drets fonamentals dels estudiants, que hi ha censura, no només a l’Assemblea, sinó depenent del contingut o del remitent. Se’ls comunica que el Rectorat hauria de prendre una posició reivindicativa i que, en no fer-ho, no defensaria a la Universitat i perdria tota la legitimitat.

Un cop van marxar, es fa autocrítica, hauríem de tindre molt de compte amb mantindre les formes, encara que sigui difícil pel contingut del discurs.

2. Valoració dels actes del dia 29 de febrer

Es fa una valoració molt positiva dels actes del dia 29, sobretot el suport a la convocatòria de la vaga, la participació en la manifestació i la concurrència de l’assemblea posterior. Quant a les coses a millorar, s’esmenta que es va menysprear el potencial de la gent reunida en assemblea. Que hauríem d’intentar organitzar-nos per donar resposta a les ganes de donar suport, encara que es considera que era difícil amb els mitjans amb els que es comptava.

Es considera que no es van escoltar suficientment les propostes sorgides de l’assemblea, encara que la intenció sí que existís. Es comunica que hi ha qui va percebre que l’acció era dirigida per una minoria i es considera que cal intentar lluitar contra aquesta imatge.

Es diu que hauria estat interessant haver creat una assemblea d’ensenyament durant el matí però es considera que no és encara el moment per a això, que haurien d’estar organitzats els centres d’ensenyament, etc. primer.

3. Propostes continuació de l’ocupació

Es valora que l’ocupació és un mitjà i no una finalitat en si mateixa, i que com que no comptem amb suport suficient com per continuar-la indefinidament, és necessari preveure la finalitat de l’ocupació.

Rere molt debat, es llancen tres propostes:

Acabar l’ocupació amb una jornada reivindicativa a la plaça, fent crida a la resta de comunitat educativa de Tarragona, i a diferents col·lectius socials i organitzacions polítiques de la ciutat.

Fer propostes per impedir el pas dels treballadors i paralitzar el funcionament normal del Rectorat.

Fer una crida a una jornada de treball per organitzar i fer propostes per continuar la lluita per la Universitat més enllà d’aquest dia i d’aquesta ocupació.

4. Concentració de la nit

Respondre a la convocatòria de suport al Rectorat Ocupat més de cent persones. Es realitza una assemblea per conèixer l’opinió de la gent que ens dóna suport i saber amb qui suport comptem.

Es decideix acabar el tancament demà divendres, i dedicar el dia a realitzar una feina conjunta amb totes aquelles que se senten implicades per la situació de la Universitat per seguir la lluita per una Universitat pública, gratuïta i de qualitat, on no calgui fer un tancament al Rectorat per ser rebut pels seus representants.

Llegit i aprovat

L’Assemblea de la URV des del Rectorat Ocupat