Jornades de lluita per preparar la Vaga General als Campus Sescelades i Catalunya

Per tal de prepara la Vaga General s’han preparat un seguit d’actes organitzats per l’Assemblea del Campus Sescelades i l’Assemblea del Campus Catalunya.

Campus Sescelades

27 de març a l’Aula d’actes del FCEP

  • 10:00h. Vídeo-fòrum
  • 17:00h. Tuala rodona (representants del PDI, PAS i estudiants)
28 de març davant la FCEP
  • 11:00h. Performance + Assembela oberta informativa de la vaga general

Imagen

Campus Catalunya

28 de març al pati del Campus Catalunya

  • 12:00h. Vermut popular
  • 14:00h. Assemblea oberta informativa de la Vaga General
  • … en acabar. Mural reivindicatiu

Imagen

Comunicat de l’Assemblea URV al voltant de les eleccions del 21 de març

Des de l’Assemblea de la URV volem fer una valoració de la convocatòria d’eleccions del 21 de març per elegir els representants dels estudiants al Claustre, consells de departament i juntes de facultat.

Volem denunciar la poca inoperància d’alguns dels grups d’estudiants que es presenten a les eleccions, que només surten a la llum cada dos anys per penjar cartells de les seues organitzacions, però no fan la feina de lluitar pels drets dels estudiants dia a dia.

L’actuació d’aquestes organitzacions, vinculades als partits polítics que es volen carregar la universitat pública, és un símptoma clar de la desunió que hi ha actualment entre la ciutadania i la política, i trasllada als òrgans de la Universitat el model parlamentari no participatiu i burocratitzat. Prova d’això és la poca implicació dels estudiants en els processos electorals, i les escasses xifres de participació.

Des de l’Assemblea de la URV demanem un sistema de representació dels estudiants realment democràtic, basat en l’assemblearisme i el consens. Denunciem el fet que els representants als òrgans de la Universitat no són proporcionals amb la quantitat de persones de cada sector que hi conviuen, la jerarquia del sistema, així com també el poder d’òrgans com el Consell Social, amb representants de multinacionals.

Finalment, animem tothom a participar de les mobilitzacions per aconseguir una universitat pública i de qualitat. També convidem estudiants, professors i personal PDI i PAS a participar de l’assemblea, cada dijous a les 14h al Campus Catalunya, i cada dimarts a les 14h al Campus Sescelades, per seguir treballant amb l’objectiu de fer d’aquesta universitat un espai lliure i digne. Democràcia no és votar cada dos o quatre anys, sinó implicar-se dia a dia en les coses que afecten el nostre entorn.

Assemblea URV

Correu de suport a l’Assemblea URV

Des de la assemblea URV us demanem que dediqueu uns minuts a mirar aquest correu i en cas d’estar d’acord amb aquest reenviar-ho al nostre rector, i a dos dels vicerectors que asseguren que les nostres peticions només les recolzen unes 40 persones, frases que ens van dir durant l’ocupació del rectorat.

To: grector@urv.cat; vrorgirec@urv.cat; vrcuniv@urv.cat

Coo: assembleaurv@gmail.com

Assumpte: Vull una URV pública i de qualitat

Jo ____________________ ___________ amb DNI _________________ entenc que l’actual situació de crisi que estem vivint no l’hem creat nosaltres amb les nostres decisions, sinó que ha sigut una elit de persones actuant unilateralment i a favor de certs poders establerts, que les maneres de sortir d’aquesta crisi no són les que s’imposen en el nostre govern, reduint sobretot despesa social; educació, sanitat, etc. Que existeixen altres formes de reduir aquesta despesa o d’augmentar el pressupost, però mai s’han d’escurçar els nostres drets socials. I que amb aquest panorama tant decebedor resulta paradòjic que la nostra universitat, URV, i en concret el nostre rector no estigui fent tot el que li es possible per defensar l’ensenyament públic. En concret demano al rector, Francesc Xavier Grau, i a tot el consell de govern de la Universitat Rovira i Virgili que assumeixin la seva responsabilitat i defensin la universitat pública, amb tots els mitjans al seu abast, exigint a la Generalitat que respecti l’autonomia universitària i que doti les universitats amb el finançament suficient per poder mantenir els llocs de treball i les condicions laborals necessàries per seguir oferint un servei públic d’ensenyament superior i recerca universal i de qualitat.

Considero que la censura SELECTIVA que imposa l’URV a l’hora d’enviar correus a les llistes no te sentit. La possibilitat de poder o no poder enviar mails no ha de respondre al tràmit d’estar o no constituïts com associació, que en realitat no legitima ja que 5 persones poden constituir un associació. Que la possibilitat de poder enviar mails te que veure amb el contingut que en ell figuri, es a dir no hi poden figurar publicitat o insults però mai es pot censurar la llibertat per a convocar reunions de caire polític o social, no es pot censurar l’enviament d’actes que contingui informació potencialment important per la comunitat universitària.

Tampoc entenc de cap manera que els alumnes de la comunitat universitària no puguin sol·licitar un aula quan no existeix cap problema d’espais a les facultats de la URV, que en cas d’existir aquest problema d’espai s’hauria de demostrar primer i llavors trobar una solució adient perquè l’assemblea de la URV que actualment esta conformada per dues assemblees, al campus Sescelades i al campus Catalunya, tingui espais dignes i amb mitjans per reunir-se.

Per tant jo estic totalment d’acord amb aquestes demandes, i expresso el meu recolzament a l’assemblea de la URV en aquests punts. I en cas de que el consell de govern de la URV no faci cas d’aquestes peticions, exigeixo la dimissió del seu rector i vicerectors perquè posen de manifest la seva falta de voluntat per garantir una universitat publica, de qualitat i lliure.

Molt cordialment

Insubmissió o dimissió!

NO A L’AUGMENT DEL PREU DE LA MATRÍCULA!

INSUBMISSIÓ O DIMISSIÓ!

El preu de les matrícules universitàries ha augmentat i seguirà augmentant. Segons l’equip directiu de la URV, el curs que ve el preu de la matrícula augmentarà al voltant d’un 30%. L’accés al pensament s’està elititzant. No es considera important que la població desenvolupi el pensament. Aquest augment de taxes es farà a causa de les retallades; retallades que no s’haurien donat si no s’haguessin regalat milers d’euros a bancs i caixes privades.

Gran part dels pressupostos de la universitat estan destinats a investigació. Aquesta investigació està orientada per servir els interessos de Repsol, Dow,…Amb diners públics es fa la feina a l’empresa privada. La universitat pública està agenollada als interessos del capital. S’estan enriquint gràcies al desenvolupament fet amb diner públic mentre s’obstaculitza l’accés a la universitat.

Hem d’avançar cap a un ensenyament gratuït, públic i popular. En aquest sentit hem d’evitar que el preu de les matrícules augmenti, ha de disminuir; cal distribuir d’una manera diferent els pressuposts. Les empreses privades han de desenvolupar la seva recerca fora de la universitat. Els interessos privats no poden aprofitar-se de la universitat, no han de gaudir de les infrastructures públiques i molt menys de finançament. La universitat no ha de servir als capitalistes, no s’han d’enriquir aprofitant-se dels diners de tothom. La direcció de la URV pot i desitgem que es posi al costat de la societat, però de moment sembla que serveixi a l’empresa privada. Demanem a la direcció de la URV que exigeixi al govern els diners que ara van a engreixar als eclesiàstics, militars, monarques i altres paràstis. Que la direcció de la URV redistribueixi els pressupostos per tal de servir a la societat i si rep pressions per part de la Generalitat de Catalunya, patronal, banca o altres centres de poder del capital que es declari insubmissa.

La direcció de la universitat ha de garantir que no augmentin les taxes, així rebran el suport de la comunitat universitària. Mentre no ho faci exigim la dimissió dels qui fan de la universitat una eina del ja senil sistema capitalista. La universitat ha de potenciar el pensament, crític i abstracte i mirar d’universalitzar-se en la societat.

Vine a treballar a les assemblees de la URV. Cada dimarts assemblea del campus sescelades a les 13.00 I cada dijous al campus catalunya a les 14.00.

ORGANITZA’T I LLUITA!

NO A L’AUGMENT DEL PREU DE LES MATRÍCULES!

MARIA BARGALLÓ (vicerectora d’estudiants) I FRANSESC XAVIER GRAU (rector) DIMISSIÓ!